Özgeçmişim

Adı – Soyadı Demet ÇORAPÇIOĞLU
Diploma Derecesi Tıp Doktoru (M.D.)
Akademik Ünvanı Profesör Doktor
Doğum Tarihi ve Yeri 31.07.1957
Uyruğu Türkiye Cumhuriyeti
İş Adresi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi,
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Sıhhiye 06100, Ankara.
İş Telefon No 0-312 – 310 33 33 / 21 00 veya 2955
Fax No 0-312 – 309 45 05
Eğitim Durumu
1963 – 1968 Bolu Deneme İlkokulu
1968 – 1971 Bolu Merkez Ortaokulu
1971 – 1974 Bolu Lisesi
1974 – 1980 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.
Diplomalar
10.07.1980 Tıp Doktorluğu Diploması, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
10.07.1990 İç hastalıkları Uzmanlık Diploması, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA
20.08.1993 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlık Diploması, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA
07.10.1996 Doçentlik Belgesi (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ) ANKARA
Medikal Pozisyonlar
1980 – 1981 Bolu Merkez Sağlık Ocağı
1981 – 1984 Araştırma Görevlisi, A.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
1985 – 1990 Araştırma Görevlisi, A.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
1990 – 1993 Araştırma Görevlisi, A.Ü. Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
1993 – 1995 Uzman Doktor, A.Ü. Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
1995 – 1996 Öğretim Görevlisi, A.Ü. Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
(Atanma : 09.06.1995).
Haziran – Eylül 1995 Galler Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dr. Lazarus başkanlığında tiroit çalışma grubu.
07 Ekim 1996 Doçent Doktor, A.Ü. Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı (Atanma : 14.01.1997).
12 Şubat 2002 – Halen Profesör Doktor, A.Ü. Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı (Atanma : 12.02.2002).
Üye olduğu Dernekler
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, (TEMD)
Pitutary Society (PS)
European Thyroid Association (ETA)
European Society of Endocrinology (ESE)
The Endocrine Society (ES)
American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)
İlgi Alanları
Tiroid Hastalıkları
Hipofiz Hastalıkları
Osteoporoz
Diyabetes Mellitus