Ana içeriğe geç

Yayınlar

Yurt Dışında Yayınlanan Makaleler
#

 1. Sezer K., Emral R., Çorapçıoğlu D., Gen R., Akbay E.: Effect of very low LDL-cholesterol on cortisol synthesis. J Endocrinol Invest 31(12):1075-8, Dec 2008
 2. Berkalp B., Cesur V., Çorapçıoğlu D., Erol Ç., Başkal N.: Obesity and left ventricular diastolic dysfunction. Int J Cardiol 52: 23-26, 1995
 3. Kamel AN., Çorapçıoğlu D., Uysal AR., Erdoğan G., Uzunalimoğlu A., Başkal N., Balcı MKB: The characteristics of nine patient with adrenal incidentalomas. Endocrine Journal 42 (4): 497-503, 1995
 4. Furosemide and dDAVP for the treatment of Pseudohypoaldosteronism Type II Erdoğan G, Çorapçıoğlu D., Erdoğan MF, Hallıoğlu J, uysal aR. J. Endocrinological Investigation, 20: 681 - 84, 1997.
 5. Soygür H., Paloğlu Ö., Altınörs N., Çorapçıoğlu D., Erdoğan G., Ayhan İH. Melperone treatment in an organic delusional syndrome induced by hyperprolactinemia. Eur Neuropsychopharmacology 7: 161-63, 1997
 6. Kamel N., Ilgın ŞD, Çorapçıoğlu D., Deda H., Güllü S. Lymphocytic Infundibuloneurohypophysitis presenting as Diabetes ınsipidus. Journal of Endocrinological Investigation 21: 537-40, 1998
 7. Effect of octreotide treatment on Graves ophthalmopathy. A.R.Uysal, D. Çorapçıoğlu, V.Cesur Tonyukuk, S.Güllü, H.Sav, N.Kamel, G.Erdoğan. Endocrine Journal, 46 (4), 573-577, 1999
 8. Kamel N., Güllü S., Ilgın Ş., Çorapçıoğlu D., Cesur V., Uysal AR., Başkal N., Erdoğan G. Degree of thyrotropin suppression in differentiated thyroid cancer without recurrence or metastases. Thyroid, 9: 1245- 48, 1999
 9. Özata M., Uçkaya G, Bolu E, Çoropçıoğlu D., Bingöl N., Özdemir Ç. Plasma leptin concentrations in patients with Graves’ disease with our withor ophthalmopathy. Med Sci Monit 7 (4) : 696 - 700 2001
 10. Çorapçıoğlu D., Tonyukuk V., Kıyan M., Yılmaz EA., Emral R., Kamel N. And Erdoğan G. : Relationship Between Thyroid Autoimmunity and Yersinia Enterocolitica Antibodies. Thyroıd 12 : 7 2002
 11. Emral R., Uysal A R., Aşık M., Güllü S., Çorapçıoğlu D., Tonyukuk V. And Erdoğan G. Prevalence of Subclinical Cushing’s Syndrome in 70 Patients with Adrenal Incidentaloma: Clinical, Biochemical and Surgical. Endocrine Journal 50 (4), 399-408 2003
 12. Emral R., Uysal AR., Aşık M., Güllü S., Corapcıoğlu D., Tonyukuk V., Erdoğan G. Prevalence of Subclinical Cushing’s Syndrome in 70 Patients with Adrenal Incidentaloma: Clinical, Biochemical and Surgical Outcomes. Endocrine Journal 50 (4), 399 - 408 2003
 13. Tonyukuk V., Emral R., Temizkan Ş., Sertçelik A, Erden İ., Çorapçıoğlu D. Case Report: Patient with Multiple Paragangliomas Treated with Long Acting Somatostatin Analogue. Endocrine Journal 50 : 507 - 513 2003
 14. Kamel N., Tonyukuk V., Emral R., Çorapçıoğlu D., Baştemir M., Güllü S. The Prevalence of Late Onset Congenital Adrenal Hyperplasia in Hirsute Women from Central Anatolia. Endocrine Journal 50 (6), 815-823. 2003
 15. Kamel N., Tonyukuk V., Emral R., Çorapçıoğlu D., Baştemir M., Güllü S. The Prevalence of Late Onset Congenital Adrenal Hyperplasia in Hirsute Women From Cental Anatolia. Endocrine Journal 50: 815 - 823 2003
 16. Berker B., Emral R., Demirel C., Çorapçıoğlu D., Ünlü C and Kose K.Increased insulin - like growth factor-I levels in women with polycystic ovary syndrome, and beneficial effects of metformin therapy. Gynecol Endocrinol 19; 125 - 133 2004
 17. Kamel N., Çorapçıoğlu D., Şahin M., Gürsoy A., Küçük N.Ö., Aras G. I-131 therapy for thyroglobulin positive patients without anatomical vidence of persistent disease J. Endocrinol Invest 27, (10, 949 - 953) 2004
 18. Emral R., Köseoğluları O., Tonyukuk V., Uysal AR., Kamel N., Çorapçıoğlu D.,The Effect of Short-Term Glycemic Regulation with Gliclazide and Metformin on Postprandial Lipemia.Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 113: 80-84 2005 Germany
 19. Kamel N., Tonyukuk V. Emral R., Çorapçıoğlu D., Baştemir M. Güllü S. Role of Ovary and Adrenal Glands in Hyperandrogenemia in Patients with Polycystic Ovary Syndrome Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 113: 115-121 2005 Germany
 20. Cesur M., Çorapçıoğlu D., Gürsoy A., Gönen S., Özduman M., Emral R, Uysal A.R., Tonyukuk V., Yılmaz A.E., Bayram F., Kamel N., A comparison of glycemik effects of glimepiride, repaglinide, and insulin glargine in type 2 diabetes mellitus during Ramadan fasting. Diabetes Research and Clinical Practice. (3599); 1-7 Received 20 January 2006; accepted 31 May 2006
 21. Cesur M., Çorapçıoğlu D., Bulut Ş., Gürsoy A., Yılmaz A.E., Erdoğan N., and Kamel N. Techniques in Thyroidology, Comparison of Palpation-Guided Fine-Needle Aspiration Biopsy in the Evaluation of Thyroid Nodules.Thyroid (16); 6 June 2006 Turkey
 22. Çorapçıoğlu D., D Sak S., Delibaşı T., Tonyukuk V., Kamel N., Uysal A.R., Koçak S., Aydıntug S., and Erdoğan G. Papillary microcarcinomas of the thyroid gland and immunohistochemical analysis of expression of p53 protein in papillary microcarcinomas. Journal of Translational Medicine (4); 28. 1-6 July 2006 Turkey
 23. Gürsoy A., Cesur M., Erdoğan M.F., Çorapçıoğlu D., Kamel N. New-Onset Acute Heart Failure After Intravenous Glucocorticoid Pulse Therapy in a Patient with Graves’ Ophthalmopathy.Ankara University, School of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases. 29 (3) 513-516 June 2006 Turkey
 24. Cesur M., Gürsoy A., Avcioğlu U., Erdoğan M.F., Çorapçıoğlu D., Kamel N. Thyrotoxic Hypokalemic Periodic Paralysis as the First. Manifestation of Interferon-alpha-induced Graves Disease J Clin Gastroenterol40 (9):863-865 Oct. 2006
 25. Idilman R, Mizrak D, Çorapçıoğlu D., Bektas M, Doganay B, Sayki M, Coban S, Erden E, Soykan I, Emral R, Uysal AR, Ozden A. Clinical trial: insulin-sensitizing agents may reduce consequences of insulin resistance in individuals with non-alcoholic steatohepatitis. (2):200-8 Apr. 2008

Yurt Dışı Hakemli Dergide Yayınlanan Makale
#

 1. Özata M., Uçkaya G., Çorapçıoğlu D., Bingöl N ., Özdemir İÇ Plasma Leptin concentrations in patients with Graves’ disease with or without Ophthalmopathy.. Clinical Research, Med Sci Monit. 7(4): 696-700, 2001.

Yurt İçinde Yayınlanan Makaleler
#

 1. Yavuzer S., Timlioğlu Ö., Derman N., Ergün A., Çorapçıoğlu D.: Effect des inhibiteurs de protease sur la degranulation at la liberation de l’histamine dans la mastocyte. Ank. Tıp Bülteni 5: 25, 1983
 2. Çorapçıoğlu T., Çorapçıoğlu D., Akalın H.: Kalp Naklinin Günümüzdeki Yeri. TürkiyeKlinikleri 9: 278-286, 1989
 3. Sin B., Mısırlıgil Z., Gürbüz L., Çorapçıoğlu D.: Akciğer infiltrasyonu gösteren bir kronik lenfositer lösemi olgusu. Tüberküloz ve Toraks 39: 65-68, 1991
 4. Erdoğan G., Kamel AN., Başkal N., Çorapçıoğlu D., Balcı MK: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Kliniğinde 1978-1991 yılları arasında takip edilen tiroid tümörlerinin retrospektif değerlendirilmesi. Türk Tıp Araştırma 10: 54-62, 1992
 5. Erdoğan G., Ünal A., Çorapçıoğlu D., Büyükberber S., Kocaoğlu H.: Hipoglisemik paraneoplastik sendrom. Türkiye Klinikleri 13: 183-185, 1993
 6. Çorapçıoğlu D., Başesme E., Kamel N.: Diensefalik sendromlu bir olgu takdimi Türkiye Klinikleri 13: 511-513, 1993
 7. Çorapçıoğlu D., Başkal N., Erdoğan G., Ekinci C., Parlak E.: Kronik böbrek yetmezliği ile seyreden bir histiositosis vakası Optimal Tıp Dergisi 6: 120-123, 1993
 8. Gürman G., Akan H., Koç H., Uysal AR., Çorapçıoğlu D., Ilhan O., Beksaç M., Konuk N., Arslan Ö., Aydoğdu I., Aylı M., Uysal A., Erdoğan G. : Kemik iliği transplantasyonu sonrası troid fonksiyonları Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 4: 140-145, 1994
 9. Kamel AN., Çorapçıoğlu D., Uysal AR., Erdoğan G., Uzunalimoğlu A., Başkal N., Balcı MKB: Rastlantısal adrenal kitlesi “Insidentaloma” bulunan ondört olgumuzun özellikleri. Ankara Tıp Mecmuası 48: 397-412, 1995
 10. Salbaş K., Çorapçıoğlu D., Gürlek A.: Red blood cell deformability in essential hypertension and diabetes mellitus (type II) and hypertension+diabetes mellitus Journal of Ankara Medical School 17: 303-310, 1995
 11. Uysal AR, Çorapçıoğlu D., Erdoğan MF: 37 addison hastalığı olgusunun klinik, laboratuvar ve etyolojik değerlendirilmesi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 5: 151-156, 1995
 12. Koçak S, Aydıntuğ S, Özbaş S, Çorapçıoğlu D., Baskan S: Feokromositoma tanısında klinik belirti ve bulguların değeri. Olgu Sunumu. Cerrahi Tıp Bülteni 4: 243-245, 1995
 13. Erdoğan G., Candan I., Kamel AN., Başkal N., Ömürlü K., Uysal AR., Çorapçıoğlu D., Erdoğan MF: Hipotiroidizmde koroner arter hastalığı. Klinik Bilimler, Dahiliye Medikal Network 1: 146-148,1995
 14. Uysal AR., Çorapçıoğlu D., Çetinarslan B., Kamel N., Başkal N., Tonyukuk (Cesur) V., Erdoğan G.: Subakut tiroiditli 28 olgunun klinik laboratuvar değerlendirilmesi. Ankara Tıp Mecmuası 48: 469-474,1995
 15. Kamel AN., Çorapçıoğlu D., Uysal AR., Başkal N., Erdoğan G.: The relationship between diffuse toxic goiter and thyroid cancer. Journal of Ankara Medical School 4: 349-352,1995
 16. Çorapçıoğlu D.: Hipertiroidizmde iyot 131 tedavisi. (Klinik Derleme). Dahiliye Medikal Network 2: 54-56, 1996
 17. Çorapçıoğlu D., Erdoğan G., Kamel N., Başkal N., Uysal AR., Tonyukuk (Cesur) V.: Kadında yaşlanmanın gonadotropin düzeylerine etkisi. Optimal Tıp Dergisi 9: 3-5,1996
 18. Bayram F., Çorapçıoğlu D., Uysal AR., Kamel N., Başkal N., Erdoğan G.: Diabetik nöropatik kaşeksi (olgu sunusu). Medikal Network Doktor 4/1: 35-36, 1996
 19. Çorapçıoğlu D., Uysal A.R. , Çetinarslan B., Tonyukuk (Cesur) V., Başkal N., Kamel N., Erdoğan G.: Hashimoto tiroiditli olgularımızın klinik ve laboratuvar değerlendirilmesi. Ankara Tıp Mecmuası 49: 35-37,1996
 20. Bayram F., Kamel AN., Çorapçıoğlu D., Kır M., Tutuş A., Uysal AR., Başkal N., Ekinci C., Erdoğan G.: Troid nodüllerinin benign- malign ayrımında talyum-201 ile yapılan tiroid sintigrafisinin yeri. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 6: 115-123, 1996
 21. Çorapçıoğlu D., Kamel AN.,Başkal N.,Uysal AR., Güllü S.,Cesur V., Erdoğan G: Postpartum thyroid dysfunction: A report from Ankara. Journal of Ankara Medical School 18: 73-77,1996
 22. Uysal AR., Çorapçıoğlu D., Akçil E., Erdoğan G.: The devolopment of subacute granulomatous thyroiditis during lithium treatment. Journal of Ankara Medical School 18: 107-109, 1996
 23. Başkal N., Güllü S., Çorapçıoğlu D., Uysal AR., Kamel AN., Erdoğan G.: Evaluation of patients with Hashimoto thyroiditis for the risk of development of thyroid lymphoma: significance of ultrasonographic imaging and fine needle aspiration biopsy. Journal of Ankara Medical School 18: 125-127, 1996
 24. Çorapçıoğlu D., : Postpartum tiroidit (Klinik Derleme) Dahiliye Medikal Network 2:1-3, 1996
 25. Kurt H., Tonyukuk V., Ilgın ŞD., Çorapçıoğlu D., Külah E., Kamel N., Erdoğan G. Diabetes Mellitusta Hepatit -C virus enfeksiyonu prevalansı Türk Diabet Yıllığı 13: 12-16, 1997-8
 26. Kamel N., Güllü S., Tonyukuk V., Çorapçıoğlu D., Başkal N., Uysal AR., Erdoğan G. Treatment of Hirsutism with the 5 Reductase Inhibitor Finasteride. Journal of Ankara Medical School 20: 15 - 20, 1998.
 27. Erdoğan G., Güllü S., Ilgın ŞD., Kamel N., Başkal N., Uysal AR., Tonyukuk V., Çorapçıoğlu D. Evaluation of the protrusion values of a healthy population with Hertel Exophthalmometer., Journal of Ankara Medical School 3: 135-137, 1998
 28. Kamel N., Güllü S., Sak SD., Başkal N., Uysal AR.,Tonyukuk V., Çorapçıoğlu D. Differentiation of follicular adenomas and carcinomas by evaluating epithelial membrane antigen, leu-7 antigen and vimentin. Journal Of Ankara Medical School Vol 21, No 2, 1999, 69 - 72.
 29. Çorapçıoğlu D., Yılmaz AE., Tonyukuk V., Baştemir M., Emral R., Güllü S., Kamel N., Erdoğan G. Thyrotropin receptor antibody levels in patients with autoimmunune thyroid disorders in an iodine deficient environment: Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism: Vol: 4, No: 4, 199-122. 2000,
 30. Fenkci S., Çorapçıoğlu D., Erdoğan G., The Effecsts of Thyrotoxicosis on Seru IL - 6 and Bone Turnover in Premenopausal Women. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism: 2 : 27 - 31. 2000.
 31. Tonyukuk V. Çorapçıoğlu D., Growth Hormone Therapy in Adults. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism: 2 : 47 - 54. 2000.
 32. Metinarıkan N., Çorapçıoğlu D., Erdoğan G. Diabetes Melitus’lu Hastalarda Verilen Diyabet Eğitim öncesi ve sonrası Beden Kitle İndeksi, Kan Glukozu, HbA1C ve Kan lipid Seviyelerindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi. The Turkish Journal of Research and Development in Nursing. 4. (2) 39 - 48 2002
 33. Emral R., Tonyukuk V., Önür D., Çorapçıoğlu D., Aydıntuğ S., Uysal AR., Kamel N., Erdoğan G. Adrenal Incıdentaloma Cases: Clınıcal, Laboratory and Imagıng Characteristics of 62 Patients. Journal of Ankara Medical School Vol 25. No: 2 2003
 34. Altuntaş F, Uysal AR, Çorapçıoğlu D, Erol Ç. Twice Weekly L-T4 for the Treatment of Primary Hypothyroidism. Turkısh Journal of Endocrinology and Metabolism 1 : 25 - 34 2004. (Orıgınal Artıcle)
 35. Çorapçıoğlu D.,Hipertiroidizm Türkiye klinikleri Journal of Endocrinology Vol : 2 Sayı No: 1: 30 - 39 2004
 36. Çorapçıoğlu D. Diyabetik Nöropatinin Tanımı önemi ve Güncel Sınıflandırılması. Actual Medıcıne. Cilt : 13 (6). Sayfa : 8 - 11. 2005.
 37. Çorapçıoğlu D. Polikistik Over Sendromunda Patogenez. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2(3): 71 - 74 2006
 38. Çorapçıoğlu D. Tiroit Krizi. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2(7): 20 - 24 2006

Yurt Dışı Hakemli Dergide Yayınlanan Makale
#

 1. Özata M., Uçkaya G., Çorapçıoğlu D., Bingöl N ., Özdemir İÇ Plasma Leptin concentrations in patients with Graves’ disease with or without Ophthalmopathy.. Clinical Research, Med Sci Monit. 7(4): 696-700, 2001.